Για γυαλικά, έργα τέχνης και γενικότερα για εύθραυστα ή ευαίσθητα αντικείμενα, διαθέτουμε ειδική συσκευασία για την καλύτερη προστασία τους κατά τη μεταφορά τους από τον έναν χώρο στον άλλο. Ρωτήστε μας!