Το εξειδικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει να απεγκαταστήσει / αποσυνδέσει τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό σας (φωτιστικά, air conditions, ηλεκτρική κουζίνα, πλυντήριο κλπ.) καθώς και να τον επανεγκαταστήσει / επανασυνδέσει στο νέο σας χώρο. Μετά την ολοκλήρηση της μετακόμισης μπορείτε να χρησιμοποιείσετε κατ’ ευθείαν τις ηλεκρικές συσκευές σας χωρίς να χρειάζεται να φωνάξετε επιπλέον και ηλεκτρολόγο!