Σε περίπτωση που ο χώρος που θα μετακομίσετε δεν είναι ακόμα διαθέσιμος, η οικοσκευή σας ή ο εξοπλισμός σας (σε περίπτωση που πρόκειται για μετακόμιση επαγγελματικού χώρου) μπορεί να φιλοξενηθεί στις κλειστές αποθήκες μας για όσο χρόνο χρειαστεί.