Το εξειδικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει να αποσυναρμολογήσει τα έπιπλά σας (βιβλιοθήκες, γραφεία, κρεβάτια, σύνθετα, κλπ) καθώς και να τα συναρμολογήσει ξανά μετά το πέρας της μετακόμισης και να τα τοποθετήσει όπου εσείς υποδείξετε. Έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πάντα με το που θα μπείτε στο νέο σας χώρο!