Ναι. Η χρήση του ανυψωτικού μηχανήματος για την καλύτερη μεταφορά των αντικειμένων γίνεται δωρεάν και δεν επιβαρύνει τον πελάτη.