Όχι. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει να αποσυνδέσει, φωτιστικά, air conditions, ηλ. κουζίνες, πλυντήρια πιάτων και ρούχων και όποια άλλη ηλεκτρική συσκευή διαθέτετε και να την επανασυνδέσει στο νέο σας χώρο.