Από τα τετραγωνικά μέτρα του χώρου από τον οποίο μετακομίζετε, τον όροφο του παλαιού και του νέου χώρου, την ποσότητα των αντικειμένων προς μετακόμιση και την απόσταση του ενός χώρου από τον άλλον.